Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

El-fys-utredning

Patienter med svårbehandlade rytmstörningar genomgår ofta en elfys-utredning (elektrofysiologisk utredning). I lokalbedövning lägger kardiologen in i hjärtat tre, fyra tunna elektroder, vanligtvis från vänster ljumske, där blodkärlen är stora och ligger nära huden.

Elektroderna placeras i hjärtat med röntgen-TV genomlysning och finjusteras sedan genom att de anslutes till en sorts datoriserad övervakningsutrustning.

Man försöker bl.a. starta patientens hjärtrusning och med hjälp av EKG:n från hjärtats insida kan man se var ett ev. elektriskt fel sitter och senare försöka ta bort det med t.ex. ablation.”