Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Thomas Fåhraeus

Thomas Fåhraeus är pensionerad överläkare och specialist i kardiologi och invärtes medicin vid Lunds Universitetssjukhus. Sedan 1980 har han intresserat sig för rytmstörningar på hjärtat och implanterat pacemakrar och senare även defibrillatorer. Samtidigt startade han arytmiutredningar och ablationsbehandling vid dåvarande Lunds Lasarett.

Under 80- och 90-talet började docent Hans Schüller och dr Thomas Fåhraeus att bygga upp ett pacemakercentrum som numera, under ledning av docent Johan Brandt, har blivit ett av de största i Europa med cirka 1000 pacemaker-och ICD-operationer per år. Många blivande pacemakerläkare utbildas vid detta pacemakercentrum, inte bara från Sverige utan även läkare från Europa och USA.

I drygt 25 år har dr Thomas Fåhraeus implanterat och kontrollerat pacemakerpatienter vid Universitetssjukhuset i Lund. Ett av hans intressen är att förbättra informationen till patienterna och han har skrivit och medverkat i flera patientbroschyrer.