Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Hem Pacemaker-info

Här kan du som har eller ska få pacemaker och dina anhöriga läsa allt om pacemaker­behand­ling. Du finner också ett antal fördjupningar i hjärtats funktion och sjukdomar samt ett lexikon. 

Vänligen läs nedan viktig information

Denna webbplats publicerades juli 2023. Webbplatsen innehåller artiklar som förts över från den tidigare webbplatsen pacemaker-info.se (2006-2018). Artiklarna är i huvudsak författade av Thomas Fåhraeus, numera pensionerad, överläkare och specialist i kardiologi och invärtes medicin vid Lunds Universi­tets­sjukhus. Frågor inkomna 2006-2018 har besvarats av Thomas Fåhraeus, Maria Hesselstrand och Torbjörn Persson. Faktainnehållet granskades april 2022 av kardiolog Torbjörn Persson som bedömde att det kan vara av godo att webbplatsen får leva vidare.

Eftersom kunskapsläget inom sjukvård och medicinsk forskning inte är statiskt utan förändras med tiden, kan information på denna webbplats bli inaktuell från en dag till en annan. Läsaren ansvarar själv för att verifiera informationens riktighet och aldrig basera viktiga beslut om sjukvårdsbehandling eller medicinering utifrån information från denna webbplats.

Webbplatsen använder inte cookies som identifierar besökaren och du surfar anonymt på webbplatsen. Webbplatsen samlar endast anonymiserad besöksstatistik.

Webbplatsen förvaltas i dagsläget ideellt av tidigare systemadministratören på pacemaker-info.se 2006 Magnus Tamelander. Webbplatsen har för tillfället inga kopplingar till företag eller svensk sjukvård.

Webbplatsens innehåll

Användarvillkor

Läs mer om webbplatsens avsändare, syfte, målgrupp och finansiering.

Broschyren Att leva med pacemaker

Läs den digitala varianten av broschyren "Att leva med pacemaker".

Frågor och svar

Tidigare webbplatsen hade en frågefunktion (stängd sedan 2013) och ett stort antal frågor och svar har förts över och finns här på den nya webbplatsen.

Fördjupningar

Läs mer i artiklar och bildmaterialet som är tänkta för besökare som är intresserade av att gå lite mer på djupet och lära sig mer om hjärtats funktion vid hälsa och sjukdom.

Lexikon

Begrepp och förklaringar inom pacemakerterapi och fysiologi.