Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Maria Hesselstrand

Leg. Sjuksköterskan Maria Hesselstrand har en gedigen utbildning bakom sig vad beträffar hjärtsjukdomar och arytmier. Maria kom till pacemakerenheten i Lund 1997 och har därefter huvudsakligen arbetat med uppföljning och kontroller av pacemaker- och ICD patienter.

Ett flertal kurser inom pacemaker-och ICD-verksamhet har Maria hunnit fullgöra. Maria deltar även vid pacemakerinläggningar, författar patientinformation och föreläser vid olika pacemakerkurser.

Maria är tillsammans med Héléne Möller författare till broschyren ”Att leva med pacemaker” som delas ut till pacemakerpatienter.