Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Magnus Tamelander

Denna webbplats publicerades juli 2023 och innehåller artiklar som förts över från den tidigare webbsidan pacemaker-info.se (publicerad 2006). Faktainnehållet granskades april 2022 av kardiolog Torbjörn Persson från Lund. Uppgifter på webbplatsen kan dock vara inaktuella jämfört aktuellt kunskapsläge inom sjukvård och medicinsk forskning. Läsarens ansvar själv för att verifiera informationens riktighet och aldrig basera viktiga beslut på informationen från denna webbplats utan alltid i första hand kontakta sjukvården.

Webbplatsen förvaltas ideellt av tidigare systemadministratören på pacemaker-info.se Magnus Tamelander. Webbplatsen har för tillfället inga kopplingar till företag eller svensk sjukvård.

Magnus Tamelander har en fil.mag. i systemutveckling och människa-datorinteraktion samt är fotograf. Magnus driver en egen firma som heter www.magnustamelander.se och utvecklar nyttiga, eleganta och användbara webbplatser, producerar trycksaker och grafik till företag.