Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Magnetisk resonanstomografi och pacemaker

Magnetröntenundersökningar vid pacemakerterapi är inte helt okomplicerat. Några patienter med pacemaker känner till detta faktum. Att ta bilder med magnetkamera är inte problemfritt. MR eller MRT står för magnetisk resonanstomografi (kallas ibland felaktigt för ”magnetröntgen”).

Några röntgenstrålar användes dock inte vid undersökningen. Däremot skapas kraftiga magnetfält som t.ex. kan avbilda svåråtkomliga strukturer inuti kroppen där en vanlig röntgen inte ger samma detaljerade bilder. I denna översiktsartikel om MR och pacemaker kallar vi undersökningen just för MR.

Magnetfält påverkar metall

De kraftiga magnetfälten vid MR påverkar magnetiska metallföremål på eller i kroppen. Metaller i piercingföremål, smycken m.m. kan bli varma eller börja rotera när magnetkameran slås på. Man får inte ha något magnetiskt föremål i rummet vid undersökningen.

Vad händer med pulsdosan och elektroderna till hjärtat om en pacemakerpatient måste genomgå en MR? När magnetkameran började användas i större omfattning på sjukhusen så blev enstaka patienter med pacemaker undersökta av misstag med MR. Man visste inte att patienten hade pacemaker i en del fall. Somliga patienter fick inga skador eller komplikationer. Andra fick arytmier och/eller skador på pacemakersystemet. Vissa system fick bytas ut. I andra fall ändrades pacemakerprogrammet som senare kunde återställas.

Elektroder, som utsätts för MRT, kan bli varma och likt antenner fångar de upp magnetfälten och överför dem till pacemakern som kan reagera på olika sätt. Stimulationen av hjärtat kan påverkas om en uppvärmning av själva spetsen i hjärtat sker.

Själva pacemakerdosan har ett hölje av titan som inte är magnetiskt. Inuti dosan kan finnas mindre magnetiska delar beroende på aktuell modell och tillverkningsår.

MR på pacemakerpatienter

MR-undersökningar görs generellt sätt inte på pacemakerpatienter. Endast undantagsvis utförs MR om resultatet kan ge information av yttersta vikt, t ex. om man letar efter tumörer, undersökningar av hjärnan, ryggraden mm.

MR- undersökningar blir allt vanligare just för att bildkvaliteten är så hög. Dessutom förekommer inga farliga röntgenstrålar, vilket inte minst personalen uppskattar och gör deras arbete säkrare. Ju yngre en människa är ju större chans är det att han/hon kommer att genomgå MR- undersökningar någon gång i framtiden.

MR-säkra pacemakers

Tillverkare av pacemakersystem började för några år sedan att utveckla MR-säkra dosor och elektroder. Några system har implanterats i Sverige under ett par år (Medtronic). Under senaste året har ytterligare ett MR-säkert pacemakersystem kommit i bruk (St. Jude Medical, SJM). Många förändringar har gjorts för att få hela systemet skyddat mot magnetfälten. Man vill helst inte göra avkall på att ändra elektrodernas utformning, som nu för tiden är tunna och smidiga att lägga in i hjärtat. Det problemet verkar vara löst nu. Bland annat har elektrodspetsen försetts med silikon för att göra trycket 50% mjukare mot den inre hjärtväggen samt har man monterat in filter som förhindrar värmeöverföring (SJM.

MR-säkra pacemakersystem är dyrare att köpa in för sjukhusen. Men på sikt kan de bli en besparing om patienter med dessa pacemakrar inte behöver genomgå extrakontroller eller byta system p.g.a. MR-utlösta skador. Patientsäkerheten ökar dessutom vilket är en betydelsefull faktor.

Med den snabba ökningen av MR-undersökningar räknar man med att 75% av alla pacemakerpatienter kommer att behöva genomgå en MR under sin livstid. Det börjar bli dags att öka implantationerna av MR- säkra pacemakers så att pacemaker patienten också kan tillgodogöra sig av fördelarna med en MR-undersökning.

Magnetisk resonanstomografi. Patienten placeras i ett starkt magnetfält som ”likriktar” kroppens vätejoner (protoner). Radiosignaler sänds in, och en resonanseffekt som påverkas av olika kroppsvävnader ger signaler tillbaka. Dessa datorbehandlas till en bild, som kan framställas i valfritt plan genom kroppen. Metoden har likheter med röntgendatortomografi (DT), men magnetisk resonanstomografi ger ofta överlägsna bilder och har fördelen av att den undersökte inte utsätts för röntgenstrålning eller annan joniserande strålning. Källa: Staffan Cederblom, Susanne Wikman, Nationalecykolpedin.

MRT heter MRI på engelska: magnetic resonance imaging.