Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Uppföljning & kontroll

Dagens pacemakrar har lithiumbatterier som inte kan laddas upp när de blivit urladdade. De måste bytas tillsammans med hela pulsgeneratorn eftersom de är hermetiskt inneslutna i pacemakern. Det finns en rad faktorer som påverkar batteriets livslängd. Vanligtvis räcker batteriet upp till cirka 7 till 12 år beroende på batteristorlek, inställningar etc. Helt naturligt sparas ström om patienten endast använder sin pacemaker vid enstaka tillfällen. Men många behöver kontinuerlig pacemakerstimulering kanske både av förmak och kammare, och detta drar mer ström.

Batteri och programmering

En pacemaker kan programmeras att stimulera hjärtat på många olika sätt och med olika inställningar av impulsernas egenskaper. Några viktiga parametrar är stimulationsfrekvens, impulsspänning, impulsbredd, om sensorn är påslagen mm. Vid kontrollerna finns alltid en önskan att programmera pacemakern på ett ”batterisnålt” sätt utan att för den skull påverka patientens säkerhet. Säkerheten skall alltid komma i första hand.

I god tid (ett par år) ser den som kontrollerar pacemakern på sin dator när det drar ihop sig för ett pacemakerbyte. Dessutom läggs en extra säkerhetsmarginal in på några månader. Om patienten missar flera kontroller och batteriet nästan är helt urladdat, stängs vissa funktioner av i pacemakern för att spara ström. Pulsen stiger inte längre vid ansträngning vilket snabbt leder till trötthet och patienten söker sig till läkare.

Byte av pacemakern är en liten och snabb operation som tar cirka 10-15 minuter. Finner man att en elektrod inte är riktigt bra, byter man ut den.