Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

AV-nodsblockering av olika grader

AV-nodsblockeringar i AV-knutan (AV-noden) är en typ av rytmrubbning i hjärtats retledningssystem. Det innebär att impulsen från sinusknutan och förmaken, som inleder varje hjärtslag i kamrarna, fördöjs eller helt enkelt blockeras och inte passerar ned och ”tänder” kamrarna. Det finns tre olika grader av AV-block.

AV-block I

Denna störning i retledningssystemet yttrar sig som en fördröjning av impulsen från förmaken till hjärtkamrarna. Signalen kommer alltså alltid fram till kamrarna, men senare än normalt p.g.a. någon skada i AV-knutan. Patienter med AV-block I behöver vanligtvis inte pacemaker.

AV-block II

AV-block II innebär att enstaka impulser från förmaken inte passerar igenom AV-knutan vilket leder till att hjärtkamrarna stannar upp under några korta ögonblock. Det finns flera varianter av AV-block II, beroende bl.a. på var skadan i AV knutan sitter.

En del människor kan få ett AV-block II i vila och under sömn. Dessa blockeringar anses godartade och ger de inga symptom är pacemakerbehandling ej nödvändig.

Emellertid finns svårare former av AV block II där många impulser från förmaken inte når kamrarna. I ”värsta fall” är var annan impuls blockerad, vilket halverar pulsen från t.ex. 60 slag i minuten till 30 slag. Symptom börjar uppträda om hjärtkamrarna gå för långsamt och pacemakerbehandling kan bli nödvändigt. En del patienter växlar mellan olika AV-block t.ex. mellan AV-block II och AV-block III.

AV-block III

AV-block av typ III innebär en total blockering av varje impuls från förmaken till hjärtkamrarna. AV-block III kan komma anfallsvis eller vara konstant. Det är en farlig rytmstörning som kan leda till svimningsepisoder om inte en pacemaker opereras in. Vid längre hjärtstillestånd måste hjärt-lungräddning påbörjas. Med t.ex. en yttre pacemaker eller ett isoprenalindropp kan pulsen upprätthållas tills en permanent pacemaker implanterats.

Lyckligtvis har många patienter en så kallad ersättningsrytm som kan uppkomma i kamrarna vid AV-block III och få hjärtat att slå om än väldigt långsamt. AV-block III är alltid en klar pacemakerindikation. Om hjärtmuskeln är frisk för övrigt blir patienten helt återställd med en pacemaker.