Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Pacemakern

En liten apparat – till stor hjälp för ditt hjärta

En pacemaker, som också kallas hjärtstimulator eller pulsgenerator, hjälper hjärtat att slå i en adekvat frekvens och därmed förhindra långsam puls. Miljontals människor världen över har fått pacemakers implanterade och kan tack vare dem leva ett fullt normalt liv om ingen annan hjärtsjukdom tvingar dem till fysiska begränsningar. Pacemakern består av ett elektronisk del och ett batteri som är inneslutet i en titankapsel. Från pacemakerdosan går en eller flera elektroder till hjärtat.

Pacemakern ”hjärna” består av små datachips med inprogrammerade sofistikerade dataprogram. En aktiv del styr impulserna till hjärtat och stänger tillfälligt av impulsgivningen när hjärtat slår normalt. En mer passiv del registrerar och lägger i minnet hur mycket hjärtat stimuleras, om det varit något onormalt som hjärtklappning, elektrodproblem, batteriernas tillstånd etc.

En pacemaker hjälper hjärtat att hålla takten

Rytmrubbningar med långsam puls kan behandlas med hjälp av en pacemaker. En pacemaker sänder elektriska impulser till hjärtat för att det ska slå adekvat. Pacemakerdosan innehåller, som nämnts, elektronik samt ett batteri. Dosan eller kapseln är gjord av titan, som är starkare än stål och dessutom lättare. Titan är även mycket vävnadsvänligt och vävnadsreaktionen runt dosan är mycket skonsam. Dosan har ett, två eller tre hål, där man stoppar in hjärtelektrodernas kontakter och skruvar fast dem under operationen.

Själva dosan placeras under huden vanligtvis strax nedanför nyckelbenet, på höger eller vänster sida. Elektroderna förs ner i en blodåder till hjärtat och placeras i höger förmak eller i höger kammare. Det vanligaste är att placera elektroder i både förmak och kammare.

Pacemakern har två huvudfunktioner

Pacemakerns två viktigaste uppgifter är dels att vid behov ge impulser till hjärtat för att bibehålla en adekvat hjärtrytm, dels att ”känna av” om hjärtat håller en tillfredställande frekvens. En pacemaker är aktiv hela tiden men den stimulerar bara hjärtat när det behövs. Vid normal puls ligger den i beredskap. Vid fysisk aktivitet kan pacemakern medverka till att öka hjärtfrekvensen. Pacemakerns inställningar ändras efter operationen (implantationen) via en särskild dator, en så kallad programmerare.

Programmeraren har en slags antenn, ett så kallat telemetrihuvud, som sänder och tar emot signaler från pacemakerdosan. Kontrollen utförs av speciellt utbildad pacemakerpersonal och är helt smärtfri. Programmeraren visar också diagnostisk information som pacemakern samlat in om hjärtaktiviteten.

Din pacemaker arbetar i det tysta

Man känner vanligtvis inte av att själva pacemakern arbetar, men vad man känner är naturligtvis pulsen precis som en icke pacemakerbärare.

Ibland säger patienten att de ”hör något från pacemakern”. Man tycker att det tickar i örat t.ex. Det finns inga rörliga delar i en pacemaker och den arbetar garanterat helt tyst. En ICD-dosa däremot har en inbyggd varningssignal för t.ex. batteriurladdning.

I sällsynta fall kan man känna ryckningar intill pacemakerdosan vid varje stimulering och det beror på att strömmen till hjärtat läcker ut genom en liten skada på isoleringen runt elektroderna. Ibland är även hela pacemakerdosan pluspol och vid vissa rörelser råkar små nerver träffas av stimuleringsimpulserna. Ofta går detta problem att programmera bort. Om du tycker att pacemakerns stimulerar för fort och pulsen bankar på ett otrevligt sätt, kan man justera pacemakern frekvens, så att du inte känner något obehag.

Olika sätt att stimulera hjärtat

Den enklaste typen av pacemaker idag är ansluten till endast en elektrodkabel vanligtvis från höger kammare.

Pulsgeneratorer med två elektroder, som de flesta patienter bär, har vanligtvis en elektrod placerad i höger förmak och den andra i höger kammare. De kan känna av och stimulera båda dessa hjärtrum.

Stimuleras hela tiden vänster och höger kammare samtidigt (med s.k. resynkronisering) hos patienter med hjärtsvikt och där vänstr och höger hjärtkammare inte drar ihop sig samtidigt, sker oftast en förbättring av hjärtfunktionen med CRT- pacing (se detta kapitel).

Pacemaker ger trygghet

Många patienter upplever ökad trygghet och minskad oro efter att ha fått sin pacemaker. De känner sig säkrare eftersom pulsgeneratorn hjälper hjärtat att arbeta som det ska.

Många blir helt fria från symptom som andfåddhet, yrsel och svimningsanfall. En del kan känna att de får mer energi. En pacemaker botar inte hjärtsjukdomar. De behandlar inte själva orsakerna till oregelbunden hjärtrytm. Däremot kan en pacemaker i hög grad förbättra livskvaliteten för människor med arytmier, tack vare förmågan att hålla hjärtat igång och se till att hjärtslagen kommer vid rätt tidpunkt.