Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Magnetröntgen när man har pacemaker?

Jag undrar varför man inte kan/får göra en magnetröntgen när man har pacemaker? Går den sönder? Är det ”farligt” på annat sätt? Kan man göra det i samband med batteribyte då pacemakern ändå ska avlägsnas eller är ”kablarna” också ett problem? Jag är i stort behov av magnetröntgen av skulderblad/axel eftersom allt annat är gjort och mina problem kvarstår och är mycket smärtsamma.

Magnetröntgen (MR) blir allt vanligare och chansen att en pacemakerpatient blir erbjuden MR ligger över 50 % enligt läkare från USA. De kraftiga magnetfält som når pulsgeneratorn kan leda till många problem som batteriskador med urladdning som följd, funktionsstörningar, omprogrammeringar,mm.

Elektroderna kan överföra starka strömmar till hjärtat, som kan leda till oregelbunden puls och till och med kammarflimmer och i värsta fall död. Man får ju inte ha några metallmaterial i rummet där MR sker, och det är svårt att övervaka patienten, när han/hon åker in i en MR- tunneln. Man kan inte ha återupplivningsapparatur intill patienten.

Indikationerna är sålunda mycket strikta om man överväger MR av en pacemaker/ ICD patient. Vid svåra skador eller när man letar efter cancer eller dottersvulster är indikationen ofta klar. Pacemakern kan programmeras på ett speciellt sätt för att minska riskerna för komplikationer. Vill man undersöka ortopediska problem hos pacemakerpatienter så tvekar nog många läkare. I Ditt fall kan det vara en ide´att gör MR när pacemakern skall bytas (är Du helt beroende av den?)

Pacemakerföretagen arbetar mycket på att försöka övervinna dessa problem och snart kommer säkrare pacemaker/ICD- system som bättre klarar MR- undersökning. Dessa MR – godkända elektroder kommer snart att planteras in enligt
Lycka till med Din axel och hoppas man finner orsaken till Din smärta,
Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus, pacemakerdoktor i Lund.

Sök bland alla frågor och svar