Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

ÄMNESFÖRDJUPNING

Artikelsidan är av denna typ och har detta syfte. Klicka för att se alla sådana artikelsidor.

Magnetisk resonanstomografi och pacemaker

accentmri-1-760_0.jpg

Undersökningar med magnetisk resonanstomografi blir allt vanligare just för att bildkvaliteten är så hög. Dessutom förekommer inga farliga röntgenstrålar, vilket inte minst personalen uppskattar och gör deras arbete säkrare. Vad händer med pulsdosan och elektroderna till hjärtat om en pacemakerpatient måste genomgå en MR?

Pacemaker- och ICD-kontroller

IMG_0817_0.jpg

Som du säkert hört eller sett så börjar uppföljningarna av pacemaker- och ICD-patienter allt oftare ske på distans. Med en distanskontroll menas att uppföljningen kan utföras medan patienten är t.ex. i hemmet och ett sjukhusbesök är inte nödvändigt längre.

Allmänt om komplikationer vid pacemakerbehandling

icd_pacemaker.jpgUnder senaste tiden har pacemaker-info.se fått en del frågor om komplikationer i samband pacemakerbehandling. Det är alltid ett tråkigt kapitel i sjukvården när en eller flera komplikationer drabbar en patient under behandling. Inom pacemakerterapin finns några välkända komplikationer som dyker upp med jämna mellanrum. En fråga vi nyligen fick löd: Vad är en komplikation?

Distansuppföljning av pacemaker- och ICD-patienter

800px-PHXtaxi.jpg

Antalet patienter som förses med pacemakersystem, implanterbara defibrillatorer (ICD) och sk ILR (implanterbara loop recorders) ökar hela tiden vid våra sjukhus. Distansuppföljning kan vara ett sätt att spara tid och resurser.

Stör mp3-spelare pacemakern?

Under de senaste dagarna har det cirkulerat i dagspressen uppgifter om att mp3- spelare inklusive den berömda iPod-spelaren kan störa en pacemakers funktion. Uppgifterna kommer från några mindre studier i USA artikel på engelska där man sett störningar upp till 50% hos pacemakerpatienterna. Man har placerat mp3-spelaren alldeles intill pacemakern (närmare än 6 cm). Vad som exakt händer varierar lite i de få artiklar som beskriver fenomenet.

Barn och pacemaker

Barn behöver i sällsynta fall pacemaker för att pulsen inte skall bli för långsam. För riktigt små barn krävs speciella kirurgiska åtgärder medan större barn kan behandlas på ungefär samma sätt som vuxna som får en pacemaker. Barnen opereras dock i narkos.

Elektroden

I pacemakersammanhang talar man om pacemakerelektroder – tunna, sterila, elektriska sladdar som kopplas till pacemakern och går till hjärtat via vensystemet.

EKG – Elektrokardiogram

EKG – elektrokardiografi – är en från kroppsytan utförd registrering av elektriska spänningar som alstras vid hjärtmuskelcellernas aktivering – se aktionspotential och depolarisation. Kroppens vävnad är ledande, och de elektriska aktiviteter som avleds från kroppsytan är summan av all elektrisk aktivitet i hjärtats olika delar. EKG är den diagnostiska metod som används mest vid förmodad hjärtsjukdom.

AV-nodsblockering av olika grader

AV-nodsblockeringar i AV-knutan (AV-noden) är en typ av rytmrubbning i hjärtats retledningssystem. Det innebär att impulsen från sinusknutan och förmaken, som inleder varje hjärtslag i kamrarna, fördöjs eller helt enkelt blockeras och inte passerar ned och "tänder" kamrarna. Det finns tre olika grader av AV-block.

Förmaksflimmer

afton.gif

En av de vanligaste puls- eller rytmrubbningarna på hjärtat är förmaksflimmer. Som ordet ”flimmer” anger så flimrar förmaksmuskulaturen med knappt synliga, osammanhängande (asynkrona) rörelser. Man brukar tala om att ett elektriskt kaos föreligger i förmaken, som helt har förlorat sina regelbundna, rytmiska sammandragningar och normala frekvens.

Prenumerera på innehåll