Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

NYHET

Klicka för att se alla nyheter.

Arbete på gång

Pacemaker-info kommer att genomgå en del uppdateringar och förändringar

Efter ett möte i Lund 31 oktober beslöts att frågefunktionen kommer att öppna igen när vi genomfört ett behövligt förändrings- och förbättringsprojekt. En före detta kollega till Thomas, Torbjörn Persson, från Lund kommer att engagera sig i pacemaker-info och svara på frågor tillsammans med Maria Hesselstrand. Thomas Fåhraeus fortsätter glädjande nog att finna glädje i att arbeta med webbsidan och kommer att svara på frågor och skriva artiklar.

Fram tills dess den nya sidan lanseras rekommenderar vi att ni använder sökfunktionen och läser befintliga artiklar. Antalet frågor som besvarats är imponerande stort och en riktig guldgruva. Vänd dig alltid till sjukvården eller sjukvårdsupplysningen om ditt ärende är akut.

Forumet är fortfarande öppet tills vidare, men kommer att stängas när förändringsarbetet påbörjas. Detta för att ingen information ska gå förlorad.

Mvh Magnus Tamelander

Frågefunktionen är stängd

Frågefunktionen är öppen igen efter ett välbehövligt underhåll. Vänligen sök på sidan först innan du skriver en fråga. Många frågor besvaras om och om igen, vilket är onödigt. Skriv inte någon personlig information i frågan och inga kontaktuppgifter.

Första trådlösa, elektrodfria pacemakern inplanterad i hjärtat!

Elektroder, som utgår från en inplanterad pacemakerdosa till hjärtat, har alltid varit en akilleshäl i ett pacemakersystem. Själva dosan, som kallas pulsgenerator, brukar vara helt pålitlig numera, men elektroderna är känsliga och kan skadas eller helt enkelt slitas ut.

Varje år böjs patientens pacemakerelektroder cirka 40 000 000 gånger d.v.s. motsvarande det antal slag som hjärtat ungefär pulserar med normalt. Dessutom kan elektroderna skadas intill pulsgeneratorn eller mellan nyckelbenet och övre revbenet på den sida som pacemakern inplanteras på. Första tecknet brukar bli en skada i elektrodens isolering vilket man oftast upptäcker vid kontroller. Ytterligare nackdelar med dagens pacemakersystem är risk för infektioner i dosfickan, uppkomsten av blodpropp i blodkärl med elektroder, samt obehag som en del patienter känner genom att dosan är placerad strax under ena nyckelbenet. Kan en minimal pacemaker placeras inuti hjärtat, försvinner dessa biverkningar helt.

God Jul och Gott nytt år kära läsare

Ett år är till ända, endast julen står emellan. Antalet frågor om arytmier, pacemaker och ICD-behandling ökar allt mer. Det blir inte så mycket tid över till att skriva artiklar om t.ex nya behandlingsmetoder med pacemaker.

För många år sedan ansåg man att pacemakern var färdigutvecklad. Man kunde inte förbättra systemet mera. Trots detta påstående kommer emellertid hela tiden små, men viktiga förändringar både i pacemakrar och ICD-system. De nya enheterna skall numera helst klara magnetröntgen utan att påverkas. Dessutom kommer även pacemakrar att utrustas med varningssignaler vid t.ex. låg batterispänning, elektrodfel med mera. Som sagt, allt kan ständigt förbättras.

Klartecken för "magnetröntgen" för patienter med MRT-skyddade pacemaker eller ICD-system

MRT-undersökning, som vanligen felaktigt kallas för "magnetröntgen", kan nu utan risk användas för patienter som fått "MRT-skyddade" pacemakers inopererade. En större studie i USA gjordes på 438 patienter med MRT-skyddade pacemakrar eller ICD-system.

Hur står det till med min pacemaker?

En fråga som många pacemakerbärare ställer sig, är om deras pacemakersystem fungerar som det ska. Uppföljningar med kontroller på sjukhus av pacemakerns alla funktioner sker kanske inte så ofta som patienten skulle önska. Nu finns det även pacemakers som via en hörbar signal uppmärksammar patienten på att något onormalt upptäckts.

Sidan uppdaterad med ny teknik och nytt utseende

Webbplatsen har genomgått en nödvändig uppdatering av den bakomliggande tekniken, CMS-systemet Drupal. Under en övergångsperiod kommer vi att finslipa funktionaliteten och det kan förekomma mindre problem. Vi ber om överseende med det. Nytt är en mycket kraftfull sökfunktion där det går att söka i befintligt material – som är omfattande.

Kontrollera din puls snabbt med mobilen!

instant-heart-rate1.png

Du sitter i soffan och ser på TV eller tar en promenad. Kanske står du i en kassakö eller har gått till sängs för att sova. Plötsligt känner du lite yrsel, kanske känns det som om att du har fått hjärtklappning, du får svårt att andas eller några andra symptom uppträder.

Några ord om Pacemakerregistret

Du vet väl att du kan gå in på pacemakerregistret och titta lite på hur statistiken är beträffande antal operationer, hur många i ditt län som fått pacemaker/ ICD, typ av pacemakersystem, indikationer, komplikationer och mycket mer. Svenska pacemakerregistret håller en mycket hög internationell klass och är lätt att använda.

Behandling av hjärtstopp år 2010

Under oktober 2010 kom nya riktlinjer hur man utför återupplivning vid hjärtstopp från två stora hjärtorganisationer AHA (American Heart Association) och ERC (European Resuscitation Council). Senaste uppdateringen var år 2005 och den metoden kan fortfarande tillämpas av de som genomgått en HLR-kurs.

Prenumerera på innehåll