Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Patientvård

Artiklar för och om patienter. Klicka för att se alla artiklar i ämnet.

Flyga med pacemaker

Det finns en missuppfattning om att det skulle vara farligt att resa med flyg om man har pacemaker. Det är helt felaktigt. Pacemakern stör inte planets utrustning eller tvärtom.

Du ska helst ta med dig ett intyg från din läkare att du har pacemaker. De flesta patienter har ett s.k. pacemakerkort. På intyget eller kortet framgår det tydligt, på både svenska och engelska att man har pacemaker.

Lidande på hemmaplan efter dagkirurgi

Dagkirurgiska ingrepp ökar och patienten själv får ta hand om eftervården. Nya forskningsresultat visar att detta kan medföra extra långt lidande med besvär och smärtor under en lång tid efter ingreppet. Men saker är lite mer komplicerad än så visar ny forskning.

Pacemaker- och ICD-kontroller

IMG_0817_0.jpg

Som du säkert hört eller sett så börjar uppföljningarna av pacemaker- och ICD-patienter allt oftare ske på distans. Med en distanskontroll menas att uppföljningen kan utföras medan patienten är t.ex. i hemmet och ett sjukhusbesök är inte nödvändigt längre.

Allmänt om komplikationer vid pacemakerbehandling

icd_pacemaker.jpgUnder senaste tiden har pacemaker-info.se fått en del frågor om komplikationer i samband pacemakerbehandling. Det är alltid ett tråkigt kapitel i sjukvården när en eller flera komplikationer drabbar en patient under behandling. Inom pacemakerterapin finns några välkända komplikationer som dyker upp med jämna mellanrum. En fråga vi nyligen fick löd: Vad är en komplikation?

Skånskt ICD-seminarium i Lund

Hjärt- och lungsjukas länsförening i Skåne län, Skånes universitetssjukhus och sponsrande företag inbjuder till skånskt ICD-seminarium. Målgrupp är ICD-bärare och anhöriga.

Distansuppföljning av pacemaker- och ICD-patienter

800px-PHXtaxi.jpg

Antalet patienter som förses med pacemakersystem, implanterbara defibrillatorer (ICD) och sk ILR (implanterbara loop recorders) ökar hela tiden vid våra sjukhus. Distansuppföljning kan vara ett sätt att spara tid och resurser.

Arytmivecka i England, trevlig sommar och en video!

Förra veckan organiserade den engelska arytmialliansen (A-A) en arytmivecka i England. Över hela landet hade man cirka 1 200 olika aktiviteter rörande arytmier. Sjukhuspersonal gav undervisning i skolor, på företag, allmänna platser mm om problemen med rytmstörningar på hjärtat. Instruktioner gavs om hur allmänheten skall agera vid hjärtstillestånd och hur externa defibrillatorer skall användas.

Thomas Fåhraeus med i Fråga doktorn på SVT 1

I programmet Fråga Doktorn SVT 1 den 3 november är Thomas Fåhraeus med och pratar om pacemakern, arytmier och ger en snabblektion hur du själv tar pulsen.

Behöver vi pacemaker- och ICD-föreningar i Sverige?

För ett par veckor sedan hölls ett mindre möte i Stockholm där frågan om ytterligare patientföreningar för hjärtsjuka behövs i Sverige. Inbjuden som föredragshållare var bl.a. Trudie Lobban, president i föreningen "Arrhythmia Alliance" som har haft en stor framgång i England och nu även i andra europeiska länder. En viktig del i Trudie Lobbans arbete är att sprida arytmikunskap hos allmänheten.

Nyhetsbrev höst

host_1.jpg

Under de senaste åren har en hjärtförening växt sig allt större i England. Den kallar sig för Arrhythmia Alliance med förkortningen A-A. Arytmi betyder ju onormal hjärtrytm – för snabb, för långsam eller oregelbunden. I våras besökte jag denna förening under ett av deras möten.

Prenumerera på innehåll