Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Pacemakerteknik

Artikeln om pacemakerteknik: Klicka för att se alla artiklar i ämnet.

Pacemaker- och ICD-kontroller

IMG_0817_0.jpg

Som du säkert hört eller sett så börjar uppföljningarna av pacemaker- och ICD-patienter allt oftare ske på distans. Med en distanskontroll menas att uppföljningen kan utföras medan patienten är t.ex. i hemmet och ett sjukhusbesök är inte nödvändigt längre.

Allmänt om komplikationer vid pacemakerbehandling

icd_pacemaker.jpgUnder senaste tiden har pacemaker-info.se fått en del frågor om komplikationer i samband pacemakerbehandling. Det är alltid ett tråkigt kapitel i sjukvården när en eller flera komplikationer drabbar en patient under behandling. Inom pacemakerterapin finns några välkända komplikationer som dyker upp med jämna mellanrum. En fråga vi nyligen fick löd: Vad är en komplikation?

Den nya ultraljudsutrustningen eller röntgenkamrorna på flygplatser är ingen fara för pacemakerpatienter och ICD-bärare

800px-PHXtaxi.jpg

Efter ett misslyckat bombförsök på ett plan till USA i december 2009 har flera storflygplatser ökat sina säkerhetskontroller. Med olika sofistikerade apparater vill man försöka avslöja om en passagerare har några explosiva ämnen i kläderna. Man har börjat använda så kallad helkroppsskanning, som ger en datorbild av passageraren mer eller mindre avklädd.

Barn och pacemaker

Barn behöver i sällsynta fall pacemaker för att pulsen inte skall bli för långsam. För riktigt små barn krävs speciella kirurgiska åtgärder medan större barn kan behandlas på ungefär samma sätt som vuxna som får en pacemaker. Barnen opereras dock i narkos.

Elektroden

I pacemakersammanhang talar man om pacemakerelektroder – tunna, sterila, elektriska sladdar som kopplas till pacemakern och går till hjärtat via vensystemet.

CRT vid hjärtsvikt

CRT betyder Cardiac Resynchronization Therapy eller och kallas på svenska ibland för biventrikulär pacing – båda kamrarna stimuleras.

Batteriets livslängd

Dagens pacemakrar har lithiumbatterier som inte kan laddas upp när de blivit urladdade. De måste bytas tillsammans med hela pulsgeneratorn eftersom de är hermetiskt inneslutna i pacemakern. Det finns en rad faktorer som påverkar batteriets livslängd. Vanligtvis räcker batteriet upp till cirka 7 till 12 år beroende på batteristorlek, inställningar etc. Helt naturligt sparas ström om patienten endast använder sin pacemaker vid enstaka tillfällen. Men många behöver kontinuerlig pacemakerstimulering kanske både av förmak och kammare, och detta drar mer ström.

Uppföljning & kontroll

img_0722_2.jpg

Efter operationen görs den första kontrollen efter några timmar eller under första dygnet.

Inställning av pacemakern

Med hjälp av programmeringsdatorn ställer läkaren eller pacemakersköterskan in olika värden och funktioner som är lämpliga för varje enskilt fall. Några patienter behöver endast lite pacemakerstimulering i månaden medans andra ganska omgående behöver pacemakerstöd hela tiden.

Kontroller i framtiden

Pacemakeroperationen

LÄS MER

Här kan du läsa om vad som händer före och efter operationen.

Pacemakern

En pacemaker hjälper hjärtat att hålla takten

En pacemaker hjälper hjärtat att hålla takten

Rytmrubbningar i hjärtat kan behandlas med hjälp av en pacemaker. En pacemaker sänder elektriska signaler till hjärtat för att det ska slå normalt.

Prenumerera på innehåll