Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Tidiga julklappsinköp

_MG_0515pace400.jpg

Höstmörkret kryper närmare och snart står julen framför oss. Det är inte alla som ser fram emot julhandeln och allt arbete den medför. Har man hjärtbesvär kan det vara klokt att redan nu införskaffa lite julklappar och slippa den ångest och stress som ofta drabbar klappköpare dagarna innan julhelgen.

Jag återkommer just från en hjärtkongress i England med ett tusental deltagare. Till skillnad från andra hjärtkongresser så var även allmänheten inbjuden. Några föreläsningar riktade sig direkt till patienter och anhöriga. Hela kongressen handlade om arytmier, dvs rytmstörningar på hjärtat. Som vanligt fanns olika företag och föreningar med för att i pauserna visa sina produkter och sin verksamhet.

England älskar föreningar och sammankomster

Det var imponerande att se hur många olika föreningar som det finns inom området arytmier. En nationell förening hjälpte patienter med förmaksflimmer, en annan ägnade sig åt patienter som led av hjärtrelaterad yrsel med eller utan svimning och en tredje tog sig an arytmipatienter i allmänhet. Lokala föreningar finns för pacemaker- och ICD patienter.

Huvudsyftet med föreningarna är inte att samla in pengar till forskning utan snarare att informera olika patientgrupper om nya behandlingsmetoder, stötta dem som behöver stöd etc. Man lägger ned stor möda på att trycka upp broschyrer och informationsblad om t.ex. symptom vid arytmier, när man skall vända sig till läkare adresser till olika hjärtspecialister mm.

Kunskaperna hos allmänheten ökar

Några arytmiföreningar trycker även upp checklistor där läkare med mindre kännedom om arytmier och orsaker till yrsel och svimning får hjälp. Den största föreningen som även sammanbinder verksamheten mellan föreningarna heter ”Arrhythmia Alliance”. Jag frågade några engelska hjärtläkare om de under de senaste åren märkt av allmänhetens ökade kunskaper om arytmier och det blev ett klart ”oh, yes!” Man sökte hjälp tidigare, man kunde diskutera alternativa behandlingar med patienten och många läkare remitterade fler patienter för specialistvård än förut.

Kongressen hade många intressanta nyheter och ämnen som vi kunde följa. Man glömde inte bort att nämna pacemakerns 50- års jubileum och som svensk var de ju roligt att höra pionjärernas namn nämnas.

I nästa månadsbrev skall jag redogöra lite för nya diagnostiska metoder och ny behandling av olika arytmier.

Glöm inte bort tidiga julklappsinköp!
Med vänlig hälsning,
Thomas Fåhraeus