Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Stör mp3-spelare pacemakern?

mp3-spelare

Under de senaste dagarna har det cirkulerat uppgifter i dagspressen om att mp3-spelare inklusive den berömda iPod-spelaren kan störa en pacemakers funktion. Uppgifterna kommer från några mindre studier i USA artikel på engelska där man sett störningar upp till 50% hos vissa pacemakerpatienter. Man har placerat mp3-spelaren alldeles intill pacemakern (närmare än 6 cm). Vad som exakt händer varierar lite i de få artiklar som beskriver fenomenet. Förmodligen detekterar pacemakern signalerna från mp3-spelaren som hjärtaktivitet och tillfälligt inhiberar (stänga av) impulsgivningen. Ett annat problem tycks vara att det inbyggda minnet i pacemakern påverkas och kan ge pacemakerpersonalen felaktiga uppgifter vid rutinkontroller. I och för sig är detta inte farligt för patienten men kan ibland försvåra att patienten erhåller ett optimalt program. Några allvarliga olyckor tycks inte ha förekommit, men uppgifterna från de första studierna är sparsamma.

Vad som måste utredas är vilka pacemakermodeller som kan vara känsliga för mp3-spelare. Vidare måste dessa pacemakermodeller studeras med olika känslighet, vilket är mycket tidskrävande då det på marknaden finns tusentals olika modeller i drift. Några av dessa är fem, tio kanske femton år gamla och har inte de moderna skyddsfilter som nyare modeller har. Dessutom bör olika mp3-spelare testas och här finns en stor mängd olika modeller.

Frågan är om något sjukhus är redo att utföra alla dessa undersökningar då rådet till pacemakerpatienten alltid är detsamma: Lägg inte en mp3-spelare, mobiltelefon, rakapparat eller någon annan elektrisk apparat alldeles intill pacemakerdosan.

Vid Universitetssjukhuset i Lund har pacemakerenheten inlett egna undersökningar i mindre omfattning under de senaste dagarna. Olika mp3-spelare har placerats intill olika pacemakermodeller för att bedöma hur pulsgeneratorn reagerar. Ingen av de nya pacemakermodellerna har reagerat på en mp3-spelare som placerats direkt på pacemakern. Pacemakerstimuleringen sker helt utan anmärkning. Mer information om vår test kommer inom kort.

Testresultat

Vi testade 20 patienter omgående och placerade olika iPod-spelare alldeles intill pacemakern under noggrann övervakning. Med de mindre iPod-modellerna (t.ex. iPod- Nano) kunde vi inte påvisa någon störning. Med den större, kraftigare modellen med videomöjligheter, påverkades pacemakerns diagnostiska minne och gav undersökaren en felaktig uppgift om att egen hjärtaktivitet förelåg, vilket inte var fallet.

I tidningarna står för närvarande olika uppgifter om att pacemakern påverkas eller att pacemakern inte påverkas av mp3- spelare.

Vårt råd tills vidare är att inte lägga spelaren alldeles intill pacemakern. Några cm därifrån verkar inte påverka pacemakern. Ytterligare information från våra studier kommer inom kort.

Att olika elektriska apparater i vår omgivning kan påverka pacemakerfunktionen tillfälligt är ingen nyhet. Som just sagts så skall ingen elektrisk apparat läggas direkt över pacemakerfickan eller alldeles intill den. Även om allt bättre skydd byggs in i en pacemaker nuförtiden finns en viss risk att interferens uppträder dvs. pacemakerfunktionen påverkas med vissa störningar som följd.

Vill man vara på den säkra sidan så håll den elektriska apparaten (köksvisp, häcksax, tandborste, borrmaskin mm) minst ett par dm från pacemakern och, blir du påverkad, slå av apparaten eller gå genast ifrån den.