Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Kan en pacemaker påverka hjärtat negativt?

Kan pacemakern påverka hjärtat negativt? Denna fråga skickades till oss för ett par dagar sedan. Egendomligt nog har den frågeställning aldrig dykt upp tidigare bland de frågor som regelbundet strömmar in. Ibland kan ju medicinsk behandling leda till att vissa negativa effekter uppträder som t.ex. läkemedelsbiverkningar, kirurgiska komplikationer, strålskador vid tumörsjukdomar etc. Vår förhoppning med pacemakerterapi är ju att de positiva effekterna skall överväga de eventuella negativa problem, som kan uppstå.

Även om en pacemaker är en suverän terapi så förekommer ofta en viss negativ effekt vid stimulering av enbart höger kammare. Pacemakerterapi är dock den enda behandling som kan ges till patienter med extrem, symptomgivande, långsam puls, som ibland kan vara direkt livshotande.

Hjärtats kontraktion kan påverkas

Det normala och mest fördelaktiga är om de bägge kamrarna drar ihop sig samtidigt och pumpar ut blodet till lungorna och till övriga kroppen. De flesta patienter får idag två elektroder: höger kammare och höger förmak. När pacemakern stimulerar medför det att höger kammare drar ihop sig före vänster kammare. Detta medför att hjärtmuskeln inte arbetar helt optimalt. Kamrarna kontraheras asynkront.

Föreligger en konstant skada på AV-knutan, den elektriska förbindelsen mellan förmak och kammare, så sker mycket stimulering via höger kammarelektrod. Även här kontraheras kamrarna asynkront.

Vissa pacemakrar har en funktion som väntar i det längsta på att en eventuell normal, spontan AV-överledning av den elektriska pulsen till höger kammare skall ske. Är det totalstopp i AV-knutan (AV-block lll) så kan det inte ske. Höger kammare stimuleras hela tiden av pacemakern. Vänster kammare släpar efter något med sin kontraktion.

Påverkas patienten av asynkron kontraktion?

Hos i övrigt friska hjärtan spelar detta inte så stor roll och påverkar knappast patienternas välbefinnande eller livslängd. Men för patienter med en sjuk hjärtmuskel, efter t.ex. hjärtinfarkt eller kardiomyopati, så kan den förändrade sammandragningen av hjärtmuskeln leda till nedsatt fysisk aktivitet eller hjärtsvikt i svårare fall.

Biventrikulärt pacemakersystem – båda kamrarna stimuleras

Asynkron kontrahering kan behandlas med ett sk. biventrikulärt pacemakersystem – Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) – vilket innebär att man även lägger en elektrod utanpå vänster kammare. De bägge elektroderna stimulerar nu hjärtat som arbetar på ett mer synkront och normalt sätt. Den tredje elektroden i höger förmak styr pacemakern om sinusnoden är frisk.

Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)Man undrar då varför inte alla patienter får ett pacemakersystem med två kammarelektroder? Vänsterkammarelektroder – VK-elektroder – började användas för cirka tio år sedan. De var relativt svåra att implantera bland annat pga. att konstruktionen inte var tekniskt fulländad.

Under de senaste åren har pacemakerföretagen utvecklat allt bättre VK-elektroder som förs in i små blodkärl (vener) som täcker utsidan av vänster kammare. Man placerar aldrig någon elektrod inuti vänster kammaren pga. blodproppsrisk. Enstaka läkare började lära sig tekniken i Sverige men alla pacemakerkirurger har ännu inte lärt sig att lägga dessa elektroder. Fortfarande är huvudindikationen för vänsterkammarelektrod emellertid hjärtsvikt även om pulsfrekvensen är normal. Den sk. sviktpacemakern implanteras på grund av ett ogynnsamt rörelsemönster under kontraktionen i kammarmuskulaturen. Med två elektroder, en i höger och en på vänster kammare, så kan rörelsemönstret ofta förbättras. Allt fler läkare lär sig att implantera VK-elektroder.

Att placera VK-elektroden är ofta svårare och kräver träning och erfarenhet. Reoperationer är inte ovanligt med omplacering av elektroden. Placering av elektroder i höger förmak och höger kammare är lättare och går snabbare.

Slutligen är ett vänsterkammarsystem något dyrare vilket man kan hoppas inte skall spela någon roll vid val av pacemaker för den enskilda patienten.

Sammanfattningsvis

Har du ett friskt hjärta men har pacemaker på grund av störningar i retledningssystemet, så behöver du inte vara bekymrad över att du inte har en VK-elektrod och ett biventrikulärt pacemakersystem.

Är ditt hjärta skadat efter en större hjärtinfarkt eller av en hjärtmuskelsjukdom kan en VK-elektrod vara aktuell att lägga om pacemaker kommer på tal. Tala med din läkare om biventrikulärt pacemakersystem och fråga om det är möjligt.