Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Pacemaker-info önskar alla sina läsare ett Gott Nytt År!

IMG_2009_03_30_001338_0.jpg

Maria, Magnus och Thomas hoppas att ni under året haft nytta och kanske glädje av vår webbsida inte minst av alla frågor som strömmar in. Statistiken visar att vi har cirka 4000 läsare per månad. Vårt frågeforum tar lite tid i anspråk och vi har inte skrivit så mycket om nyheter inom själva pacemakerbehandlingen som vi hade hoppats på.

Många nyheter och förbättringar har skett senaste åren inom pacemakervården. Under 2010 skall vi försöka presentera lite mera allmänna artiklar om olika tekniska framsteg inom pacemakerterapin.

Distansuppföljning

Många patienter har kanske fått tillgång till det nya kontrollsystemet som kallas distansuppföljning. Pacemakern kan kontrolleras via ett modem och telefon medan patienten befinner sig i hemmet! Vi tänker redogöra för detta uppföljningssystem lite mer i detalj inom kort tid och vi vill höra era åsikter. Fördelen för många är att slippa långa resor till sjukhuset för att få den tekniska kontrollen av pacemakern utförd. En nackdel kan vara mindre personlig kontakt med pacemakerpersonalen.

Nya funktioner skall vi ta upp och förklara en del tekniska begrepp.
Säkerhetsaspekterna tar många upp i frågeforum och vi skall skriva lite mer om detta.

Tills vidare hoppas vi således att ni får en riktigt skön helg och ett gott nytt år.

Med bästa hälsningar från
Maria, Magnus och Thomas