Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Nyhetsbrev hösten 2010

Så börjar en ny årstid, en ny höst och förväntningar på att vi får vara friska. Här i Skåne är många ute och motionerar i det vackra vädret. Powerwalk med stavar verkar vara på högsta modet just nu. För pacemakerpatienter med påslagen sensor är det en bra motionsform, då armens rörelser stimulerar sensorn och ökar pulsfrekvensen.

För att hålla hjärtat i form kan en promenad med tre 30-minuterspass per vecka vara en bra och för många lagom motionsvariant. Som du säkert sett så kommer alltfler skrämselartiklar i tidningarna om hur farligt det är att vara fysiskt passiv. Några anser att det är större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom av ett inaktivt, stillasittande liv än att röka!

IMG_2009_08_04_0066772_0.jpg

Vi får frågor om vilken pulsfrekvens man skall ha vid kraftigare fysisk ansträngning. Det varierar naturligtvis med ålder, hjärtats tillstånd, sensorinställning, ev. medicinering etc. Pacemakerpatienter som motionerar bör räkna sin puls vid hög belastning. Stanna upp, räkna pulsslagen under 15 sekunder och multiplicera med fyra så får du pulsen per minut.

Det är inte alltid som den sk sensorn i pacemakern lyfter upp pulsen till en adekvat nivå, kanske 120- 150 slag/ minut. Sensorns inställning kan bedömas och justeras vid pacemakerkontrollen.

I höst skall vi skriva just om hur pacemakerkontroller går till, vad de ger för information och hur man bedömer batteriets livslängd. Vi kommer också att skriva ett kapitel om komplikationer något som en del av er har drabbats av tyvärr. Infektioner i pacemakersystemet, elektrodskador, olämplig programmering , batteriurladdning för tidigt mm kommer vi att ta upp. Har du förslag på andra ämnen hör gärna av dig.

Den mesta tiden på denna webbsida går åt till att svara på frågor men vi skall försöka att bättra oss och skriva lite mer faktaartiklar och nyheter.

Maria, Magnus och undertecknad ser fram emot en trevlig höst tillsammans med vår läsekrets. Med vänlig hälsning: Thomas Fåhraeus, Lund 12 augusti 2010.