Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Några ord om Pacemakerregistret

Pacemakerregistret

Du vet väl att du kan gå in på pacemakerregistret och titta lite på hur statistiken är beträffande antal operationer, hur många i ditt län som fått pacemaker/ ICD, typ av pacemakersystem, indikationer, komplikationer och mycket mer.

Svenska pacemakerregistret håller en mycket hög internationell klass och registret är lätt att använda. Ansvariga för detta utomordentliga arbete är överläkare Fredrik Gadler och koordinator Anita Fredenson – båda vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Det är samtidigt ett register som snabbt kan slå larm om t.ex. en pacemakermodell eller elektrod uppvisar ett systemfel.

Årsrapporten för 2010 har naturligtvis ännu inte kommit, pacemakers och ICD implanteras säkert under årets sista timmar.

Men tidigare statistik fram till år 2009 visar att nyimplantationer av pacemaker ligger omkring drygt 5000. Genom åren har det varit en stadig ökning men nu börjar det plana ut.

Pacemaker vid hjärtsvikt (CRT)

De senaste åren har ju en ny indikation dykt upp: pacemaker mot hjärtsvikt, sk biventrikulär pacemaker (eller ICD). Ett annat namn är CRT vilket betyder resynkroniseringsterapi.

Nya riktlinjer har bl a kommit från europeiska hjärtförbundet ESC. Patienter nu även med lätt hjärtsvikt skall ha möjlighet att få en biventrikulär pacemaker (en elektrod till varje kammare samt ev. en till höger förmak).

Man delar in hjärtsviktspatienter i fyra klasser (NYHA-klass II t.ex.). Tidigare var det endast patienter i klass III och IV som fick detta pacemakersystem. Implantationen av en CRT-pacemaker eller ICD är mer komplicerad än ”rutinpacemaker” och ett önskemål finns att koncentrera dessa operationer till några få centra i Sverige.

Distansuppföljning, en bekväm kontrollmetod

Distansuppföljning av pacemakrar från patientens hem ökar och allt fler sjukhus börjar med detta system. Det har vi tidigare skrivit om med alla fördelar och få nackdelar. Det verkar som om detta fungerar väldigt bra för vi har inte fått många frågor om denna metod på vårt forum.

Magnetröntgen och pacemaker-ICD

De första pacemakersystem som klarar magnetröntgen (MRI) har nu planterats in. Om några år kan säkert de flesta företag erbjuda denna typ av pacemaker. Det är en stor fördel då magnetröntgen blir allt vanligare. Enstaka pacemakerpatienter har genomgått magnetröntgen utan att någon allvarliga skada skett. Vid några tillfällen har emellertid problem uppstått.

Abladera mera

Ablationsbehandlingen runt om i Sverige ökar till glädje för många patienter med bl a förmaksflimmer. Utrustning, teknik, erfarenhet och tillgänglighet förbättras hela tiden och många patienter kan nu slippa sitt förmaksflimmer.

Så arytmibehandling med tekniska hjälpmedel förbättras oupphörligen. Bland utmaningarna nu närmast är att hitta patienter med attacker av förmaksflimmer – och därmed risk för stroke – samt förbättringar inom området hjärtsvikt.

Varma hälsningar från Thomas, Magnus och Maria