Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Klartecken för "magnetröntgen" för patienter med MRT-skyddade pacemaker eller ICD-system

MRT-undersökning, som vanligen felaktigt kallas för "magnetröntgen", kan nu utan risk användas för patienter som fått "MRT-skyddade" pacemakers inopererade. En större studie i USA gjordes på 438 patienter med MRT-skyddade pacemakrar eller ICD-system.

Alla 438 patienterna genomgick totalt 555 MRT undersökningar efter att deras system först omprogrammerades till "högsta säkerhetsnivå". Några patienter genomgick således flera MRT-undersökningar. Helt pacemakerberoende patienter fick inte deltaga i studien för säkerhets skull.

Patienternas chockterapi i ICD:n stängdes av under MRT-undersökningen. Efter undersökningen gjordes utförliga kontroller och mätningar på respektive pacemaker-eller ICD-system. Fann man inget onormalt återprogrammerades pacemakern eller ICD:n till ursprungliga inställda värden.

Inga allvarliga incidenter upptäcktes

john-hopkins.jpg

Resultatet visade att inga allvarliga incidenter inträffade. Tre system gick över i s.k. reset-mode som kan liknas vid programmet då enheten skickas från företaget. Detta medför inga problem utan enheterna omprogrammerades efter undersökningen. Annars fann man inga förändringar i mätvärdena eller i enhetens elektronik. Patienterna påverkades inte. En ICD-patient uppgav under själva undersökningen att han kände något konstigt i bröstet. Man avbröt då genast magnetfältet men fann inget konstigt med patientens ICD vid efterkontrollen.

Man påpekar att dessa system är byggda för att klara en MRT undersökning. Det gäller både specialelektroderna och själva dosan. Man avråder att använda MRT på patienter som inte fått de nya MRT-skyddande enheterna. Studien utfördes vid det berömda sjukhuset John Hopkins Hospital, Baltimore i USA.

Klokt att ge yngre patienter MRT-skyddade pacemakers

Yngre patienter som idag får en pacemaker eller ICD kommer med stor sannolikhet att senare i livet behöva genomgå en MRT. En allmän uppfattningen är att det är klokt att förse denna patientkategori med MRT-skyddade pacemaker eller ICD-system. Visserligen är MRT-skyddade system dyrare men man slipper problemen vid en framtida MRT.

Om MRT

MRT är den svenska förkortningen av Magnetisk ResonansTomografi och bör ersätta det missvisande ordet magnetröntgen. Vid undersökningen förekommer inga röntgenstrålar och MRT blir allt vanligare att använda. Den magnetkameran finns vanligen på röntgenavdelningarna. Ett kraftigt, statiskt magnetfält samt lite radiovågor passerar genom kroppen. Vi har nyligen skrivit om detta.