Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Hur står det till med min pacemaker?

En fråga som många pacemakerbärare ställer sig, är om deras pacemakersystem fungerar som det ska. Uppföljningar med kontroller på sjukhus av pacemakerns alla funktioner sker kanske inte så ofta som patienten skulle önska. Sjukhusen är tyvärr ofta överbelastade trots att de gör allt de kan för att hinna med. Man beräknar att enbart i Europa sker cirka 1 700 000 pacemaker-uppföljningar per år samt 500 000 ICD-kontroller. För varje år ökar antalet pacemakerpatienter, men det är inte ofta som vårdpersonalen ökar i antal.

För att avlasta pacemakerenheterna så utvecklades distansuppföljningen, vilket innebär att patientens pacemaker via ett modem kan kontrolleras i hemmet. Patienten behöver inte resa till sjukhuset vid varje uppföljning. Vårdpersonalen avlastas genom snabbare kontroller via telefonen och dataskärmen.

En pacemaker som kontroller sig själv och signalerar

Nu finns det även pacemakers som via en hörbar signal uppmärksammar patienten på att något onormalt upptäckts. Sofistikerad elektronik i pacemakern utför dagliga mätningar och analyserar viktiga funktioner. Pacemakern kan larma för och kontrollerar:

  • arytmier – onormal hjärtrytm
  • hjärtklappning
  • episoder med förmaksflimmer
  • adekvat stimulering av hjärtat
  • korrekt avläsning av eventuell egen hjärtrytm
  • analys av att elektroderna inte är skadade
  • batteriets tillstånd.

Genom en hörbar signal kan patienten göras uppmärksam på att en mätning eller analys inte är normal. Pacemakern signalerar t ex i god tid varnar när batteriet, d.v.s. pacemakern, behöver bytas.

Patienter uppmanas att kontakta sin pacemakerenhet följande dag om det kommer ljudsignaler från pacemakern. Har du distansuppföljning kan pacemakerenheten kontrollera varför pacemakern signalerade medan du är i hemmet. I annat fall föreslår din pacemakerhet hur signalen ska följas upp, troligtvis via en kontroll på sjukhus.

Signalen anpassas för patienten

Genom olika programmeringar av pacemakern kan man ställa in denna diagnostik specifikt för varje patient. Styrkan på ljudet kan programmeras till olika nivåer och längd, intervall och hur många gånger den skall larma kan också justeras. Ett omfattande minne sparar arytmiepisoder. Detta är betydelsefullt för vårdpersonalen att känna till t.ex. om förmaksflimmer uppträder då och då och hur länge flimret pågår. I vissa fall måste läkaren sätta in bloduttunnande medicin för att minska risken för stroke.

Står du i begrepp att få en pacemaker och känner behov av en extra säkerhet kan du alltid fråga din läkare om vilken pacemakermodell man planerar att lägga in och om systemet kommer att ha ovanstående kontroll- och signalfunktioner. Det är inte alla pacemakrar som har detta larmsystem. I skrivande stund är St Jude Medical den enda tillverkaren som har det i en pacemaker, medan alla tillverkare har detta i sina ICD-modeller.