Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

God Jul och Gott nytt år kära läsare

Ett år är till ända, endast julen står emellan. Antalet frågor om arytmier, pacemaker och ICD-behandling ökar allt mer. Det blir inte så mycket tid över till att skriva artiklar om t.ex nya behandlingsmetoder med pacemaker.

För många år sedan ansåg man att pacemakern var färdigutvecklad. Man kunde inte förbättra systemet mera. Trots detta påstående kommer emellertid hela tiden små, men viktiga förändringar både i pacemakrar och ICD-system. De nya enheterna skall numera helst klara magnetröntgen utan att påverkas. Dessutom kommer även pacemakrar att utrustas med varningssignaler vid t.ex. låg batterispänning, elektrodfel med mera. Som sagt, allt kan ständigt förbättras.

Beträffande frågorna från er läsare så hoppas vi att ni är nöjda med vårt forum. Lite
oroväckande är att allt fler frågor vädjar om hjälp om hur man skall kunna gå vidare inom sjukvården, när man kört fast. Tyvärr är att vissa läkare "bromsklossar", som en patient uttrycker det, trots att patienten har både Ekg och symptom som visar att en klar indikation för pacemakerinläggning föerligger. Vi är glada att vi har kunnat hjälpa några att komma till rätt instans och få adekvat behandling. Vi tackar också för alla positiva och vänliga kommentarer vi får från er läsare.

Vår målsättning inför kommande år är att fortsätta med vårt frågeforum och, i mån av tid, skriva korta notiser om nyheter inom pacemaker- och ICD-sfären.

Maria, Magnus och jag själv önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År 2013!
Thomas Fåhraeus

thomas1-760.jpg