Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Frågefunktionen stänger under sommaren

Frågefunktionen stänger under sommaren och öppnar igen 15 augusti. Thomas Fåhraeus och Maria Hesselstrand måste få tid till rekreation och vila med sina familjer under semestern. Thomas och Magnus håller också på med att starta upp Svenska Arytmialliansen och behöver tid till detta. Annars håller pacemaker-info.se öppet som vanligt och det går bra att diskutera på vårt forum.

Besöksantalet ligger jämnt runt 4000 personer per månad medan frågorna har minskat något i antal över tid. Många frågor är varianter på redan besvarade frågor medan andra är intressanta och väl värda att lyfta fram. Vi tackar de som skickar bra frågor i hopp om att de ska kunna hjälpa andra.