Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Behandling av hjärtstopp år 2010

Under oktober 2010 kom nya riktlinjer hur man utför återupplivning vid hjärtstopp från två stora hjärtorganisationer AHA (American Heart Association) och ERC (European Resuscitation Council). Senaste uppdateringen var år 2005 och den metoden kan fortfarande tillämpas av de som genomgått en HLR-kurs.

Hela behandlingsförloppet med de nya riktlinjerna har vi skrivit ner och finns på Svenska Arytmialliansens webbsida: www.arytmia.se.

Många läsare har själv eller en anhörig med en pacemaker eller ICD. Några patienter kan få ett längre hjärtstillestånd om ett tekniskt fel skulle uppstå (vilket är sällsynt) eller om en hjärtinfarkt med allvarlig arytmi inträffar för att nämna några exempel. Man bör kanske tillägga att alla människor som kan, bör genomgå en HLR-kurs (Hjärt-lungräddning).

"Utomhusdefibrillatorer" börjar dyka upp allt mer och de kallas AED (Automatic External Defibrillator). Du kan läsa om dessa på vår andra sida www.arytmia.se.