Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Arytmivecka i England, trevlig sommar och en video!

Förra veckan organiserade den engelska arytmialliansen (A-A) en arytmivecka i England. Över hela landet hade man cirka 1 200 olika aktiviteter rörande arytmier. Sjukhuspersonal gav undervisning i skolor, på företag, allmänna platser mm om problemen med rytmstörningar på hjärtat. Instruktioner gavs om hur allmänheten skall agera vid hjärtstillestånd och hur externa defibrillatorer skall användas.

A-A i England

Som vi tidigare berättat om så har Arrhythmia Alliance i England blivit en omfattande patientorganisation just för patienter som lider av arytmier. Alliansen har kunnat påverka sjukhusorganisatörer och politiker och arytmivården har förbättrats i England under de senaste åren.

Patienter med arytmier kan snabbt vända sig till alliansen via telefon eller mail och få råd hur de skall agera vid t ex hjärtklappning. A-A vill gärna sprida sina goda erfarenheter till andra länder och Sverige gick med i organisationen och har öppnat en ”tvillingallians” som kommer att arbeta ungefär som A-A i England.

Svenska arytmialliansen

www.pacemaker-info.se har nu under ett par år försökt sprida kunskap om pacemakervård via Internet och vi planerar nu att bygga upp en arytmiallians i Sverige. Vi vänder oss till patienter och anhöriga som har arytmier och som kanske vill starta stödgrupper för att kunna diskutera sina sjukdomar.

Under våren har vi kontaktat Hjärt-Lungfonden, Hjärt-Lungsjukas förening och Hjärtebarnsföreningen, organisationer vi gärna vill samarbeta med. Under hösten startar vi upp våra aktiviteter med bl a en hemsida på webben, föredrag på en del orter i Sverige om arytmier, broschyrer, informationsvideor på Youtube mm.

Till dess önskar vi en trevlig sommar!
Maria, Magnus och Thomas.

Thomas visar hur du tar pulsen

Vi förevisar här en liten video som Thomas och Magnus spelade in i maj - hur man tar sin egen puls. Filmen har ljud men även textning om du inte har ljud på din dator.