Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Willy lever ett normalt liv med pacemaker

Fråga: Hur kan man leva vidare ett normalt liv när hjärtat sviktar och inte orkar riktigt?

Svar: Ett biventrikulärt pacemakersystem kan förändra allt och göra det möjligt att leva nästan som förut.

Willy Carlsson i Ockelbo är 83 år. Han drabbades av en liten stroke i slutet av förra året. Han utreddes noggrant och eftersom hjärtat var litet svagt fick han i januari 2011 en pacemaker vid Gävle lasarett. Själv upplevde Willy Carlsson det hela som ”ett enkelt ingrepp” och han fick komma hem samma dag.

willy-carlsson2.jpg
Willy Carlsson. Fick en biventrikulär pacemaker i januari 2011 vid Gävle lasarett.

"Jag är ute och promenerar varje dag med min hustru och jag kan leva precis som innan jag drabbades av min stroke."

– Jag hade inga problem alls. Operationen gick snabbt och lätt för mig, jag var vaken och kunde följa med vad man gjorde.

Dock drabbades Willy Carlsson av komplikationer. En av elektroderna hade kommit fel och behövde läggas om. Han drabbades även av vatten i lungsäcken och det blev flera resor den fem mil långa sträckan mellan Ockelbo och Gävle.

Efter den andra operationen har Willy Carlsson mått bra, har inte haft några problem och alla medicinska värden har blivit som de ska vara.

En biventrikulär pacemaker gör ofta skillnaden mellan en tillvaro som begränsas av funktionsnedsättande, potentiellt livshotande hjärtsymtom och ett normalt liv.

En pacemaker är en apparat som hjälper hjärtat att slå i rätt takt. Den botar inte hjärtsjukdomar eller själva orsaken till att hjärtat slår långsamt eller oregelbundet.

Skapar trygghet

En så kallad biventrikulär pacemakerbehandling (CRT) synkroniserar hjärtkamrarnas rytm vid kronisk hjärtsvikt och ökar hjärtats pumpförmåga. Behovet uppstår vid olika hjärtsjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt och fel på hjärtklaffar, som leder till att hjärtat inte orkar pumpa ut den mängd blod kroppen behöver i en given situation. Det tillstånd som då uppstår betecknas som hjärtsvikt, som oftast utvecklas gradvis och beroende på hur svår den bakomliggande hjärtsjukdomen är. Hjärtats högra och vänstra kammare ska normalt pumpa samordnat. Vid hjärtsvikt kan det uppstå en bristande samordning i hjärtkamrarnas arbete.

Miljontals människor världen över kan tack vare en pacemaker leva ett fullt normalt liv. Många upplever ökad trygghet och minskad oro efter att ha fått sin pacemaker. Symtom som andfåddhet, yrsel och svimningsanfall försvinner i de flesta fall. En del kan känna att de får mer energi.

Promenerar varje dag

Willy Carlsson arbetade under sin aktiva tid inom trävaruindustrin i dåvarande Kopparfors, som senare blev Stora Enso och skötte försäljning av sågade trävaror i Europa. Som pensionär lever han nu, trots hjärtproblemen, ett ganska normalt liv tack vare sin pacemaker.

– Jag har mått bra hela tiden. Jag räknar med att min pacemaker jobbar som den ska. Jag är ute och promenerar varje dag med min hustru och jag kan leva precis som innan jag drabbades av min stroke. Jag tror och hoppas verkligen att jag får vara med några år till.

Text: GÖSTA LÖFSTRÖM