Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Kardiomyopati

Kardiomyopati innebär en sjukdom i hjärtats muskulatur, som i sin tur förändrar hjärtats anatomiska form. Man skiljer på obstruktiv kardiomyopati och dilaterad kardiomyopati. Obstruktiv kardiomyopati kan medföra att skiljeväggen mellan hjärtkamrarna rör sig på ett ofördelaktigt sätt vid hjärtsammandragningen och hindrar, obstruerar, blodet att komma ut från vänster kammare.

Dessa patienter kan ha nytta av en pacemaker, som genom att stimulera hjärtspetsen ändrar skiljeväggens rörelsemönster, vilket medför att blodet pumpas ut lättare från vänster kammare.

Patienter med dilaterad kardiomyopati har ofta förstorade hjärtan som kan leda till hjärtsvikt. Denna patientgrupp kan ibland behandlas med CRT dvs en pacemaker, som stimulerar båda kamrarna.