Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Elektrofysiolog

Elektrofysiolog – hjärtläkare som specialiserat sig på störningar i hjärtrytmen (arytmier). Elektrofysiologer lägger in temporära elektroder i hjärtat för att kartlägga och diagnostisera vilket fel i retledningssystemet som orsakar arytmin. Dessa undersökningar kallas för invasiv elektrofysiologisk utredning och görs vanligtvis på universitetssjukhusen i Sverige.

Precis som vid pacemakeroperationer placeras elektroderna på olika ställen med hjälp av röntgen-TV genomlysning. Dock läggs de in via ljumsken där blodkärlen ligger mer lättåtkomliga.

Påträffas elektriska områden i hjärtat som ger upphov till arytmier kan elektrofysiologen bränna eller frysa sönder dessa områden eller banor med speciella katetrar (en typ av elektroder).

Elektrofysiologer arbetar även med pacemakrar och implanterbara defibrillatorer (ICD).