Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Defibrillering

Defibrillering är en akut åtgärd för att bringa hjärtat tillbaka till normal verksamhet. Detta sker vid hjärtstillestånd orsakat av kammarflimmer eller kammartakykardi. Defibrillering är kort strömstöt som passerar hjärtat. Det är insats som ofta är direkt livräddande.

Defibrillering kan ges externt, med en defibrillators kontaktdon mot huden på bröstkorgen, och internt – vid kirurgiskt öppnad bröstkorg. Defibrillering kan också ges av en implanterad pacemaker med defibrilleringsegenskaper: en så kallad ICD – Implantable Cardioverter Defibrillator, Implanterbar elkonverterare-defibrillator.

Defibrillering vid hjärtstillestånd är en åtgärd som tillämpas vid sjukvårdsinrättningar, ambulanssjukvården, poliskåren och vid vissa offentliga platser som flygplatser.

Defibrillering ska utföras av utbildad personal. Om strömstöten kommer vid en viss kort intervall av hjärtats cykel, kan stöten i sig vara skadlig.