Webbplatsen drivs ideellt och har inga kopplingar till något företag. Läs mer om webbplatsen.

Bradykardi

Bradykardi innebär att pulsen är för långsam vanligtvis under 50 slag i minuten. Ett hjärta som pumpar för långsamt kan orsaka trötthet, yrsel eller svimningsepisoder då hjärnan inte får tillräckligt med syrerikt blod. En pacemakerkan kan då implanteras för att få tillbaka den normala blodcirkulationen.

Diagnosen bradykardi ställs lättast med en vanlig EKG-undersökning. Patienten eller anhöriga, som kan räkna pulsen, kan tala om att hjärtat slår för långsamt när symptomen inträffar. Innan man implanterar en pacemaker vill emellertid läkarna gärna se den långsamma pulsen på en EKG-utskrift. De hjälper också läkarna att välja ett lämpligt pacemakersystem.

En del läkemedel t.ex. mot högt blodtryck, kan ge bradykardi. Om patienten får de uppräknade symptomen på långsam puls efter det att läkemedlet satts in, bör kontakt genast tas med respektive sjukvårdsinrättning. Eventuellt får dosen justeras eller också byter man läkemedel.