Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Arbeta som elektriker med pacemaker?

Inga svar
Per Scherman
Per Schermans bild
Offline
Joined: 2008-08-17

Thomas bad mig kommentera en anonym fråga i ämnet.

Inom elinstallationer talar man om
klenspänning (max 50 Volt)
lågspänning (max 1000 Volt dvs vanlig hushållsel)
Högspänning (över 1000 Volt)

Spänningen är av underordnad betydelse när det gäller påverkan på en pacemaker.

Däremot är det strömstyrkan som kan vara en bov.
Ju högre strömstyrka desto större magnetfällt. Spänningen (antal volt) är mycket låg vid en elsvets, men strömstyrkan (antalet Ampere) desto högre – därför bör en pacemakerbärare undvika att stå nära en elsvets och eller dess kablar.

En vanlig installationselektriker med pacemaker stöter knappast på kablar med så stor strömstyrka att hon/han får problem med pacemakern.

Däremot bör man kanske inte arbeta med dieselelektriska lokomotiv, ställverk eller kraftverk och liknande.

“Lågström” och “högström” är inga vedertagna begrepp.
Däremot talar man om svagström, dvs strömstyrka som genom kroppen skulle vara ofarlig och
starkström, dvs strömstyrka som genom kroppen kan orsaka skador.
Men den mesta starkström vi kommer i närheten av är ändå så låg att den inte påverkar någon pacemaker.

I slutänden är det dock storleken på det växelmagnetiska fältet som har betydelse.
I elektriska motorer är strömstyrkan sällan hög, men på grund av att det finns många lindningar i motorerna blir magnetfältet på mycket små avstånd ändå ibland högt.

Allt ovan handlar om växelström 50 Hz.
En hög strömstyrka med likspänning är helt ofarlig eftersom den inte skapar något växelmagnetfält.

Det vore synd om eleven vill bli elektriker och blir avskräckt i onödan.

Jag själv skulle inte ha några problem att arbeta som elektriker.