Webbsidan pacemaker-info.se har stängt användarregistreringen. Det går inte heller att skriva i forumet. Anledningen till detta är helt enkelt att det finns någon medicinkunnig person som kan ansvara så att felaktig och ev. farlig information sprids. Inte heller vill vi göra besökarna besvikna då de inte får svar på sina frågor. Har ni frågor får vi hänvisa er till sjukvården och Vårdguidens faktasida om Att få en pacemaker.

Artikelarkiv

Titelsorteringsikon Författare Typ av webbsida Skapad
Ablation thomas.fahraeus LEXIKON 2010-05-06 16:20
Aktiv elektrod thomas.fahraeus BILDER 2007-01-03 14:29
Aktiv och passiv elektrod thomas.fahraeus BILDER 2007-01-02 22:57
Allmänt om komplikationer vid pacemakerbehandling admin ÄMNESFÖRDJUPNING 2010-08-29 13:27
Anders ringer doktorn när det ringer admin PATIENTFALL 2011-09-28 10:46
Anna blev tryggare med Accent pacemaker admin PATIENTFALL 2011-11-09 15:27
Aorta thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 01:07
Arbete på gång admin NYHET 2013-04-04 16:11
Arteriell thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 01:09
Arytmi thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-12 17:54
Arytmivecka i England, trevlig sommar och en video! admin NYHET 2009-06-16 16:42
AV-block thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 09:10
AV-nodsblockering av olika grader thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 22:13
Barn och pacemaker thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-04-22 20:44
Batteriets livslängd thomas.fahraeus INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2007-03-20 00:48
Behandling av hjärtstopp år 2010 thomas.fahraeus NYHET 2010-10-28 08:35
Behöver vi pacemaker- och ICD-föreningar i Sverige? thomas.fahraeus NYHET 2008-03-10 04:12
Bildmaterial admin FÖRORD 2007-01-02 21:24
Biopsi thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-13 20:26
Biventrikulär pacing thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-10 01:01
Bradykardi thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 22:38
Broschyren Att leva med pacemaker admin INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2007-01-17 02:20
Cirkulationssystemet thomas.fahraeus BILDER 2007-01-03 16:56
CRT thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-10 00:59
CRT vid hjärtsvikt thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 00:57
Defibrillering thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 16:05
Den nya ultraljudsutrustningen eller röntgenkamrorna på flygplatser är ingen fara för pacemakerpatienter och ICD-bärare admin INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG, NYHET 2010-01-07 14:26
Det friska hjärtat thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 00:15
Det sjuka hjärtat thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 00:16
Diastole thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 22:36
Distansuppföljning av pacemaker- och ICD-patienter admin INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG, ÄMNESFÖRDJUPNING 2010-02-25 12:33
EKG thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 11:16
EKG – Elektrokardiogram thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-21 13:20
El-fys-utredning thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-13 20:27
Elektrod thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 11:14
Elektroden thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-21 19:24
Elektrofysiolog thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 16:09
EMI thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 11:15
En liten apparat maria.hesselstrand BILDER 2007-01-31 13:39
Esofagus-EKG thomas.fahraeus LEXIKON 2007-02-13 20:28
Extrasystolier thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 01:46
Flyga med pacemaker admin INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2013-11-26 21:24
För patient & anhöriga thomas.fahraeus FÖRORD, INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2007-03-20 09:42
Fördjupningar admin FÖRORD 2007-03-20 17:11
Före och efter operationen thomas.fahraeus INFORMATION TILL PATIENT OCH ANHÖRIG 2007-03-20 02:19
Förmak thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-29 02:07
Förmaksfladder thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 11:05
Förmaksflimmer thomas.fahraeus LEXIKON 2006-12-30 01:49
Förmaksflimmer thomas.fahraeus ÄMNESFÖRDJUPNING 2007-03-20 02:13
Första trådlösa, elektrodfria pacemakern inplanterad i hjärtat! thomas.fahraeus NYHET 2013-10-19 12:02