BILDER

Sidan är av denna typ och har detta syfte. Klicka för att se alla sådana sidor.

En liten apparat

Illustration: hjärtat med pacemakern och elektroder.

Gammal pacemaker

Fotografi: en pacemaker från 60-talet.

Operationen 6: efterkontroll

Fotografi: direkt efter operationen finjusterar pacemakersjuksköterskan pacemakerns inställningarna med hjälp av en programmerare.

Operationen 5: röntgenbild

Fotografi: bildskärmar ovanför operationsbordet visar röntgenfotografier av hjärtat under operationen. Här syns de två elektroderna som förts in genom en ven.

Operationen 4: implantationen

Fotografi: kirurgen gör ett snitt och lokaliserar en ven. Där förs en eller flera elektroder in. När elektroderna har god kontakt med hjärtmuskeln så stoppas pacemakern in och såret sys igen.

Operationen 3: förberedelse

Fotografi: operationssköterskan lägger sterila dukar och tvättar patienten inför operationen.

Operationen 2: undersökning

Fotografi: läkaren undersöker patienten innan pacemakerinplantationen.

Operationen 1: samtal med läkaren

Fotografi: innan operationen samtalar patient och läkare.

Stimulering av hjärtat

Illustration: stimulering av hjärtat.

Om bilderna

Illustrationerna och fotografierna på denna sida har tillhandahållits av Thomas Fåhraeus på Universitetssjukhuset i Lund samt fotografen Magnus Tamelander.

Materialet får inte användas utan medgivande.

Prenumerera på innehåll