LEXIKON

Artikelsidan är av denna typ och har detta syfte. Klicka för att se alla sådana artikelsidor.

Ablation

Ablation, text kommer.

Sensor

De flesta moderna pacemakers idag, har en inbyggd sensor. Sensorn är en elektronisk krets som reagerar på acceleration i någon riktning. De elektriska signalerna från sensorn ökar pacemakerns stimulationsfrekvens. Sensorns huvuduppgift är att höja pulsen hos pacemakerpatienter som inte kan öka hjärtfrekvensen p.g.a av en sjuk sinusknuta, långsamt förmaksflimmer eller bromsande hjärtmedicin.

Telemetri

Telemetri

TEE

TEE är en undersökning med ultraljud (sk EKO) där en sändare förs ner en bit i matstrupen. Då delar av hjärtat ligger alldeles intill matstrupen (esofagus) får man mer detaljerad information över strukturerna i hjärtat jämfört med en vanlig ultraljudsbehandling. TEE står för TransEsofagal Ekoundersökning.

Myokardit

Myokardit

Maze-op

Maze-op

Kardiomyopati

Kardiomyopati

Esofagus-EKG

Esofagus-ekg

El-fys-utredning

El-fys-utredning

Biopsi

Biopsi, text kommer.

Prenumerera på innehåll