Sinus- och AV-knutan

Hjärtat
Hjärtats retledningssystem: Sinusknutan och AV-knutan.