Perikardiet

Perikardiet, hjärtsäcken, är en bindvävssäck som omger hjärtat. Perikardiet består av två skikt mellan vilka det finns en liten mängd vätska.