Operationen 4: implantationen

img_0628_m.jpg

Kirurgen gör ett snitt och lokaliserar en ven. När venen påträffas förs en eller flera elektroder in. När elektroderna har god kontakt med hjärtmuskeln görs kontroller att elektroderna inte kan lossna. Dessutom utförs elektriska mätningar för att kontrollera att elektrodlägena är bra. Slutligen förs pacemakern in i en ficka som gjorts under huden och såret sys igen.

Till vänster ser man en bit av röntgen- TV- kameran som hjälper operatören att placera elektroderna på rätt ställe.

Pacemakermottagningen Lunds Universitetssjukhus
Foto: Magnus Tamelander
Copyright © 2007