Narkos

Narkos eller lokalbedövning vid implantation av en pacemaker är en fråga som ibland dyker upp. I vanliga fall ges endast lokalbedövning kring det område under huden där pacemakern skall placeras. Ingreppet är så litet att narkos, som innebär att patienten får sova, inte användes särskilt ofta i Sverige, kanske endast i några procent.

Unga människor och extremt oroliga patienter brukar få narkos. Om patienten har obehag under operationen kan man ge en lugnande spruta som omedelbart har effekt.

Skulle dosfickan bli infekterad brukar reoperationen ske i narkos då pacemakern placeras djupare in i kroppen t. ex. under den stora bröstmuskeln.