Myokardit

Myokardit är en inflammation i hjärtmuskeln. Denna inflammatoriska process kan även drabba hjärtsäcken, som ligger runt hjärtat. Hjärtsäcksinlammation benämns perikardit och, logiskt nog, är bägge strukturerna inflammerade, talar man om perimyokardit. Inflammationen kan vara akut eller kronisk. Skilj inflammation från infektion. Det senare är en bakteriell eller virologisk process och behandlas med antibiotika.