Maria Hesselstrand

_MG_5013_m.jpg
Maria Hesselstrand

Leg. Sjuksköterskan Maria Hesselstrand har en gedigen utbildning bakom sig vad beträffar hjärtsjukdomar och arytmier. Maria kom till pacemakerenheten i Lund 1997 och har därefter huvudsakligen arbetat med uppföljning och kontroller av pacemaker- och ICD patienter.

Ett flertal kurser inom pacemaker-och ICD-verksamhet har Maria hunnit fullgöra. Maria deltar även vid pacemakerinläggningar, författar patientinformation och föreläser vid olika pacemakerkurser.

Maria kommer att hjälpa Thomas och svara på frågor i forumet. Hon är också tillsammans med Héléne Möller författare till broschyren Att leva med pacemaker som delas ut till pacemakerpatienter.