Kammare

Hjärtat har två förmak och två kammare. Kamrarna är större och svarar för den livsviktiga funktionen att pumpa runt blodet i lungorna och i hela kroppen. Förmaken tjänar mer som en slags korridor som blodet rinner igenom och även pumpas in i respektive kammare.