Impuls

Pacemakern skickar ut mycket korta (0,3-1,0 millisekunder) elektriska stimuleringsstötar som man på pacemakerspråket vanligtvis kallar för impulser. Impulserna har en spänning på cirka 1,0 upp till 3,5 volt vilket ofta är tillräckligt för att hjärtat skall dra ihop sig (depolariseras). Detta värde kan ändras om kraftigare spänning behövs.

Slår hjärtat med normal frekvens kan pacemakern tillfälligt avbryta impulsgivningen (inhiberas).