Förmaksfladder

Förmaksfladder innebär att förmaken "fladdrar". Den normala pumpfrekvensen i förmaken har ökat från cirka 60 till 100 slag i minuten till 200-300 "fladderryckningar" i minuten. Observera det gäller endast i förmaken, själva pulsen (hjärtkammarslagen) är vanligtvis betydligt lägre men kan vara oregelbunden.

De elektriska fladdervågorna går inte alla ner till kamrarna utan blockleras i AV-knutan. Ibland kan pulsen emellertid bli hög t.ex. 150 slag i minuten. Man talar då om ett s.k. 2-1 blockerat fladder. Förmaksfladder orsakas ibland av en bakomliggande hjärtsjukdom. Patienten brukar då vara allmänpåverkad och skall söka akut på sjukhus.

Förmaksfladder liknar något förmaksflimmer till sin natur även om flimret är snabbare. Går inte fladdret över spontant eller med mediciner får man utföra en defibrillering.