Extrasystolier

Extraslag eller extrasystolier kan uppträda i förmaken och/eller i kamrarna. Den regelbundna hjärtrytmen störs något av extraslagen som sällan har någon större betydelse.

Nästan alla människor har ibland episoder med extraslag och de behöver oftast inte behandlas. En del tycker att de är obehagliga medans andra människor inte märker något. Man kan pröva olika läkemedel men biverkningarna från dessa är ofta värre än extraslagen.