Elektrod

Pacemakerelektroder är tunna, sterila, elektriska sladdar som kopplas till pacemakern och går till hjärtat via vensystemet. Se fördjupningen om elektroder.