Diastole

Diastole är den vilopaus som uppstår mellan två hjärtmuskelsammandragningar som i sin tur kallas systole. Hjärtmuskeln får tid att själv få blodtillförsel och muskelcellerna kan "vila" någon sekund. Under denna avslappningsfas, fylls kamrarna med blod från förmaken. Motsatsen är Systole - hjärtats sammandragningsfas.