Hej Thomas o co! Hur kommer det sig att jag känner av kammarpacingen så tydligt (jättedunkanden) och inte alls när det bara pacar i förmaket? Är det för att magmunnen inte ligger så långt från hjärtat som jag ibland mår illa av det och varför känns det pacingen så orytmisk? Den borde ge upphov till de mest rytmiska av alla slag. Är det för att överledningen ibland fungerar och det då inte krävs stimulering i kammaren?

Hej Thomas o co! Hur kommer det sig att jag känner av kammarpacingen så tydligt (jättedunkanden) och inte alls när det bara pacar i förmaket? Är det för att magmunnen inte ligger så långt från hjärtat som jag ibland mår illa av det och varför känns det pacingen så orytmisk? Den borde ge upphov till de mest rytmiska av alla slag. Är det för att överledningen ibland fungerar och det då inte krävs stimulering i kammaren?

Hejsan,

Stimuleras förmaken först ( som i normala fall) rinner blodet ner från de bägge förmaken genom klaffarna till de två kamrarna. Därefter pumpar kamrarna ut blodet till lungorna och till kroppspulsådern.

För att inte blodet skall rinna tillbaka in i förmaken stängs klaffarna mellan förmaken och kamrarna (tricuspidalisklaffen till höger och mitralisklaffen på vänster sida).
Stimuleras däremot höger kammare först eller ett sk extraslag uppkommer i höger kammare vid "fel" tidpunkt, just när höger förmak tömmer blodet i kammaren, är klaffen öppen och det blir en slags "tryckvåg" baklänges upp mot förmaket och till vensystemet (känns uppåt halsen ofta), orsakat av kammarsammandragningen.

Det känns som ett "jättedunkande", pulserande tryck mm. Fenomenet kallas för pacemakersyndromet som du kan läsa om.Vid normal DDD- pacing bör Du inte känna detta men om du har extraslag från kamrarna kan det uppstå.

MVH
Thomas Fåhraeus
Lund