Magnetiska fält

1 reply [Senaste inlägg]
HasseL
Offline
Joined: 2016-11-10

Det pratas mycket om magnetfält (EMF) som kan störa en Pacemaker. Detta i största allmänhet men jag har inte hittat någon saklig information.

Det finns två typer av EMF:

  • Ett som är ett magnetiskt växelfält och uppkommer ur växelström och bildas runt strömbanor. Från t.ex. elmotorer, transformatorer och liknande. Denna typ mäts i Tesla (T).
  • Den andra typen är ett elektriskt växelfält och uppkommer ur växelspänning. Det bildas mellan föremål med olika spänning. Denna typ mäts i Volt/meter (V/m).

Jag har bara hittat lite "luddig" information som att man inte ska stå för nära en induktionshäll. Svetsa kan vara farligt? Det finns många typer av elsvetsar med sannolikt väsentligt olika stora EMF. Troligen är olika PM olika känsliga för EMF.

Att mäta magnetfält är enkelt och det finns många små och billiga magnetfältsmätare som kunde vara bra att ha till hands för många i olika livs- och arbetssituationer men var finns gränsvärden för Pacemaker/EMF att hitta? Och vilken typ av EMF är farlig?
Vet någon mer om detta?

Per Scherman
Per Schermans bild
Offline
Joined: 2008-08-17
Magnetfält

Förmodar Du har en ny PM. Den är sannolikt mycket bättre skyddad mot växelmagnetfält och elektromagnetisk strålning än äldre PM.

Jag skrev ett antal inlägg i frågan 2009. Jag läste just nu
ett av mina inlägg
och konstaterar att jag fullkomligt struntar i mina egna instruktioner.

Det enda jag hittills avstått från är elsvetsning.

Första gången Du utsätter Dig för en strålkälla som oroar Dig kan Du be någon att göra Dig sällskap så att hon/han kan stänga av apparaten eller hjälpa Dig bort från den om Du skulle känna PM blir påverkad.
Att PM skulle ta skada kan jag inte tänka mig.

Jag har själv provat att hålla en kylskåpsmagnet över PM. Vad som händer då är att PM tillfälligt går över i asynkron pacing med c:a 100 slag i minuten.

OBS vad som gäller er som har ICD vågar jag inte uttala mig om.