Vibrationsplatta kan den påverka pacemaker elektriskt?

Hej .Har en nära vän som fått pacemaker.Använde när ganska nyligen insatt pacemaker en liten elektrisk fotmassage apparat. Fick då problem med hjärtklappning och fick åka akut till sjukhuset.
Hon har tidigare gått på behandling med stor elektrisk vibrationsplatta men vågar inte göra det nu då hon tror det kan påverka pacemakern.

Hej

En vibrationsplatta ska gå att använda utan risk att den påverkar pacemakern. Att hon fick hjärtklappning när hon använde den elektriska fotmassagen var nog en tillfällighet att hon fick det just då.
Lycka till
Maria
Pacemakersjuksköterska